Ouderbijdrage

oUDERS

Ouderbijdrage

Wij vragen op school een ouderbijdrage van € 50,-. Van dit bedrag worden allerlei activiteiten ondersteund, zoals bijvoorbeeld
de schoolreis, Pasen en Kerstmis.

Wij ontvangen uw bijdrage graag aan het begin van het nieuwe schooljaar. U kunt het betalen bij de conciërges of het bedrag overmaken op het volgende rekeningnummer: NL78ABNA0613724461 t.n.v. Vereniging van Schooladministratie R’dam-Zuid De Nieuwe Haven o.v.v. schoolfonds, naam leerling(en) en de groep van uw kind.