Ouderbijdrage

oUDERS

Ouderbijdrage


Met ingang van schooljaar 2021-2022 vragen PCBO-scholen geen ouderbijdrage meer. Schoolactiviteiten gaan gewoon door en worden betaald door ons PCBO-schoolbestuur. Zo houden we onderwijs toegankelijk voor iedereen.