Ouderbetrokkenheid 3.0

ouders

Ouderbetrokkenheid 3.0

De Nieuwe Haven heeft het traject van ouderbetrokkenheid vanuit het CPS volledig doorlopen en is gecertificeerd
voor ouderbetrokkenheid 3.0.

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken die school en ouders helpt om goed en slim samen te werken. Een denkwijze die helpt om elkaar te begrijpen. En dat is prettig, want als we herkennen waar de belangen overeenkomen en waar ze elkaar versterken, dan geeft dat nieuwe inzichten en betrokkenheid op elkaar en de gehele school. En dan wordt ouderbetrokkenheid veel meer een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouderbetrokkenheid 3.0 noemen we dat: van informeren naar samenwerken.

De medewerker ouderbetrokkenheid, Gulay Batbay, werkt op onze school als contactpersoon tussen school en ouders. U kunt haar aanspreken over alle zaken betreffende school en thuis. Zij organiseert ouderbijeenkomsten, koffieochtenden en ondersteunt de leerkrachten door informatie m.b.t. het leerproces te geven aan de ouders. De ouderbijeenkomsten worden regelmatig gehouden op de verschillende locaties. Onderwerpen zijn bijv. opvoeding, EHBO, omgaan met pubers, voortgezet onderwijs of een schoolthema zoals rekenen of taal. Ook zijn er bijeenkomsten waar iemand van buitenaf is uitgenodigd zoals de LekkerFit!-coach, de wijkagent of de wijk pedagogisch medewerker. De thema’s worden gekozen in overleg met de ouders. Naast de ouderbijeenkomsten worden er ook koffieochtenden georganiseerd. Deze koffieochtenden zijn bedoeld om ouders met school informatie uit te laten wisselen. Vaak wordt er samen met een gastspreker een themabijeenkomst georganiseerd. 

Ook zijn er per locatie vaste koffieochtenden waar u als ouder van harte welkom bent. Maandagochtend op het Noordereiland, donderdagochtend op locatie kindcentrum en vrijdagochtend op onze hoofdlocatie.