Medezegenschapsraad

oUDERS

Ouderbijdrage

  • Onze MR bestaat uit twee leerkrachten en drie ouders.
  • De leden vanuit de schoolgeleding zijn: Roberto Baltazar de Seixas en Tim Kool
  • De leden vanuit de oudergeleding zijn: Tina van der Eijk, Mary Groenewold en Abida Sajjad.

Laatste Nieuws

Galerij