Children's zone

Onze school

Children's Zone

De Nieuwe Haven is een Children’s Zone-school. Dit betekent dat wij 10 uur leertijduitbreiding per week aanbieden.

Wij werken aan een effectieve indeling van de leertijd. Aan de ene kant kunnen wij meer halen uit de beschikbare tijd, aan de andere kant hebben leerlingen in het zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in de Rotterdam Children’s Zone meer leertijd dan elders. De extra tijd wordt onder andere ingevuld met:

 • Wetenschap & Technologie
 • taal/woordenschat
 • rekenen en talentontwikkeling
 • Afval & duurzaamheid
 • Beeldtaal
 • Bootcamp plus
 • Computer  
 • Dans & theater
 • Durven dromen  
 • Fashion en imago  
 • Gezonde leefstijl  
 • Gym
 • Kunst & creatie  
 • Lekker in je vel
 • Leren presenteren
 • Media & ICT
 • Moneyschool
 • Muziekacademie
 • Natuurlessen
 • Podiumkunsten
 • Projectgroep DIY
 • Schaken (na 6 lessen)
 • Spelen met cijfers
 • Sport & dans
 • Streetdance tiktok
 • SV GIO ( Erasmus leerlijn, huiswerkbegeleiding, sport, sociale competentie, taal, rekenen)
 • Taal & teken aterlier
 • TIME OUT
 • Verkeer  
 • VILLA Zebra ( kunst en cultuur)
 • Voetbal  
 • Yoga 

Wij gebruiken hierbij verschillende onderwijsvormen, zoals klassikale lessen, huiswerkklassen (leeruur), loopbaanoriëntatie, de Vakantieschool en buitenschools leren.