Children's zone

Onze school

Children's Zone

De Nieuwe Haven is een Children’s Zone-school. Dit betekent dat wij ongeveer 7 uur leertijduitbreiding per week aanbieden.

Wij werken aan een effectieve indeling van de leertijd. Aan de ene kant kunnen wij meer halen uit de beschikbare tijd, aan de andere kant hebben leerlingen in het zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in de Rotterdam Children’s Zone meer leertijd dan elders. De extra tijd wordt onder andere ingevuld met Wetenschap & Technologie, taal/woordenschat, rekenen en talentontwikkeling. Wij gebruiken hierbij verschillende onderwijsvormen, zoals klassikale lessen, huiswerkklassen (leeruur), loopbaanoriëntatie, de Vakantieschool en buitenschools leren.