Bestuur

Onze school

Het bestuur

Het bestuur van de Nieuwe Haven, de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid (PCBO) heet u van harte welkom. De Nieuwe Haven maakt samen met 30 andere scholen deel uit van een grotere organisatie. Als u met onze organisatie kennis wilt maken, kunt u onze website bezoeken, www.pcbo.nl. Via deze pagina willen wij u laten weten wat wij als bestuur belangrijk voor onze scholen vinden.

Alle scholen van PCBO werken op basis van Christelijke waarden. Dat wil zeggen dat wij op de scholen praten over het Christelijk geloof, we vertellen de verhalen uit de Bijbel en we besteden aandacht aan de vieringen die hier bij passen. Ons geloof vraagt van ons om met respect met u en uw kinderen om te gaan. Wij gedragen ons gastvrij, zorgzaam en behulpzaam. Op al onze scholen vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor andere religies. 

Wij leven immers in de stad Rotterdam met vele religies en vele culturele achtergronden. In de klas wordt hierover gesproken. U zult merken dat door het feit dat op PCBO scholen mensen werken met een geloofsinspiratie er een verbondenheid met u en een gezamenlijk beleven van geloofsinspiratie aanwezig is. Wij vragen van alle betrokkenen op de scholen; medewerkers, kinderen en ouders, wederzijds begrip voor mensen met verschillende achtergronden, verschillende talen en verschillende geloven. Dit wederzijds begrip is een houding die u op alle PCBO-scholen kunt verwachten!
Alle scholen van PCBO stellen de kinderen centraal, dus ook De Nieuwe Haven. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan, daar graag willen leren, met kinderen goede resultaten halen en daardoor goede mogelijkheden krijgen in het voortgezet onderwijs. Wanneer blijkt dat er over de ontwikkeling van kinderen zorgen zijn, zal de school met u in gesprek gaan en via de Rotterdamse Passend Onderwijs organisatie op deze school of op een gespecialiseerde school passend onderwijs aanbieden. Naast een grote aandacht voor taal en rekenen wordt er veel tijd en aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. De school werkt o.a. aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen van kinderen en stimuleert daarnaast de sportieve en creatieve ontwikkeling van uw kind.
Alle scholen van PCBO vinden u als ouders belangrijk, dus ook De Nieuwe Haven. U weet als geen ander hoe uw kind zich thuis voelt en gedraagt. Wij willen dus elk moment benutten om u als ouder te betrekken bij het onderwijs aan uw zoon of dochter. Wij noemen dat educatief partnerschap. Wij nodigen u niet vrijblijvend uit om uw betrokkenheid te tonen. Wij hebben de stellige overtuiging dat door de samenwerking tussen school en ouders de kwaliteit van het onderwijs aantoonbaar wordt verbeterd en u een tevreden ouder zult zijn.

Alle scholen van PCBO vinden de kwaliteit van de leerkrachten belangrijk, dus ook de De Nieuwe Haven. Wij willen dat alle leerkrachten van de school veel kennis en vaardigheden hebben om goed onderwijs te geven. Onze leerkrachten zijn trots op hun vak en zij weten dat hun vakmanschap veel bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind. Op alle PCBO-scholen wordt veel tijd en energie besteed aan de verbetering van de deskundigheid van alle medewerkers. De leerkrachten willen goed presteren en een voorbeeld zijn voor ouders en leerlingen.

Alle scholen van PCBO vinden de toekomst van uw kind in de stad Rotterdam belangrijk, dus ook De Nieuwe Haven. Dat wil zeggen dat de PCBO scholen actief de Rotterdamse samenleving betrekken bij het onderwijs. Leerlingen zullen dit merken doordat er excursies zijn naar bijvoorbeeld de haven, er aandacht is voor techniek, ondernemerschap en er wordt meer tijd aan Engels besteed. Soms zal er met andere scholen worden samengewerkt. PCBO scholen zijn trots op wat zij bereiken en trots op de kwaliteit die wordt geleverd. Wij zullen in de schoolgids en op de schoolwebsite de gegevens over de kwaliteit publiceren. Wij, als College van Bestuur, hopen dat u en uw zoon of dochter zich thuis zal voelen op De Nieuwe Haven en u als ouder mee wilt denken en mee wilt doen om de goede verstandhouding tussen u en de school in stand te

Met vriendelijke groet,

Het College van Bestuur PCBO

Diane Middelkoop
Piet Monster