Jeugdsportfonds

Komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. De gymleerkrachten bij ons op school zijn op de hoogte van deze criteria en kunnen u vertellen of u een kans hebt om in aanmerking te komen.

Wat is het bedrag?

De richtlijn voor contributie of sportattributen is € 225 per kind per cursusjaar. Het Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging. Eventueel ontvangen ouders/verzorgers een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt.

Welke sporten?

Het Jeugdsportfonds vergoedt alleen contributie van sportverenigingen* die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF.

De deuren gaan om 8:20 open. We gymmen in de eerste zaal rechts en we gebruiken de eerste kleedkamer. 

Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van het Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Ouders/verzorgers kunnen geen rechtstreekse aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Bij ons op school hebben we twee intermediairs waar u een aanvraag kunt doen: Juf Kim en Juf Pamela.
* Naast alle sportverenigingen wordt ook de contributie van de volgende organisaties vergoed: Kyokushin Karate Hoogvliet, Taekwondo Martial Arts, Skateland, MO-Martial Arts, Stichting Sportieve Handy’s, Stichting Zwemgym, Sportstichting Rotterdam, Stichting G-Tennis Alexander, Stichting Nieuwe Brug, RIS, De Pont, Horses&Co, Budo Sport John van Eerdenburg, Kiryoku, Altuntag, Kimaita, I Believe, Stichting Team Soares, Go Sports, Stichting Kodokan en Stichting Black Eagle, Stichting Lekkerbewegenengezondenfit, Stichting Silent Dragon, Stichting Capoeira Beto, Stichitng Excelsior4all, Stichting E&N Sport