Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 8e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met
de nieuwe beslisboom. Zie bijlage voor meer informatie.

Alvast een heel fijn Sinterklaasweekend toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 8

Beslisboom

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 7e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met
informatie over de schooltandarts. Zie bijlage voor meer informatie.

Alvast hele fijn weekend toegewenst en blijf allemaal gezond!

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 7

Brief schooltandarts

Inschrijffomulier tandarts

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 6e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met
informatie over sociaal emotioneel leren in Rotterdam.
HET BESTE UIT JOU! Zo heet dit nieuwe materiaal voor uw kind thuis. Met leuke filmpjes en opdrachten op de computer of laptop leert uw kind spelenderwijs het beste uit zichzelf halen. 
Op school werken we met de methode Kwink aan de sociaal-emotionele
vorming van uw kind. Het project is afgestemd op wat wij hieraan op school doen met de methode Kwink! Zie bijlage voor meer informatie.

Alvast hele fijn weekend toegewenst en blijf allemaal gezond!

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 6

Ouderbrief KWINK

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 5e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met
informatie van de ANWB over fietsverlichting en de nieuwe versie Nederlandse beslisboom: alleen koorts? Huisgenoten wel naar kinderopvang en school.

In deze unieke situatie hebben we continu te maken met voortschrijdend inzicht. Zo ook op het gebied van communicatie. Dit heeft tot een nieuwe beslisboom geleid. De belangrijkste verduidelijking zit in het geval van koorts zonder andere klachten.

Oorspronkelijk is de beslisboom opgezet voor kinderen met een neusverkoudheid. In de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder gebruikt. Daarom is er voor gekozen de beslisboom toepasbaar te maken voor alle situaties waarin er sprake is van gezondheidsklachten bij het kind.

Alvast hele fijne herfstvakantie toegewenst en blijf allemaal gezond!

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 5

Beslisboom

ANWB fietsverlichting

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 4e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met 2 flyers: activiteiten die worden aangeboden in de wijk.

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 4

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 3e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met de samenvatting van de oudertevredenheidspeiling 2020.

Met vriendelijke groeten, 

Het team van De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 3

Oudertevredenheidspeiling

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 2e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met de beslisbomen neusverkouden kinderen 0 t/m 6 en 7 t/m 12 jaar.

Alvast een fijn weekend toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 2

Beslisboom 0 t/m 6 jaar

Beslisboom 7 t/m 12 jaar

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 1e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021.
De eerste schoolweek zit er alweer op. Wat is het fijn om de leerlingen weer te zien op school. Met elkaar gaan we er een fantastisch, maar vooral gezond schooljaar van maken! Wij hebben er heel veel zin in.

Volgende week start de leertijduitbreiding (LTU), kijkt u goed op de flyer? Daar staat op waar u uw kind(eren) moet ophalen en welke lessen ze krijgen aangeboden.

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 1

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u onze oudernieuwsbrief van basisschool
 De Nieuwe Haven, schooljaar 2019-2020. 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 16

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Hierbij alweer onze 15e oudernieuwsbrief van dit schooljaar.

Ook vindt u in de bijlage onze definitieve vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 en extra informatie over de oudertevredenheidspeiling die aanstaande maandag 8 juni van start zal gaan.

Met vriendelijke groeten, 

Het team van De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 15

Extra info Oudertevredenheidspeiling

Vakantierooster 2020-2021