Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 17e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021.
Wij wensen u een heel fijn weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 16

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 16e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021.
Let u erop dat de zomertijd ingaat aanstaand weekend? Dit betekent dat de klok een uur vooruit gaat en dat het vanaf zondag 28 maart een uurtje langer licht is!

Wij wensen u een heel fijn weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 16

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 15e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met de beslisboom en het rooster van LTU voor blok 2.

Wij wensen u een heel fijn weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 15

Rooster LTU blok 2

Beslisboom

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 14e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met de nieuwe beslisboom en een document van de GGD: veilig naar school en kinderopvang.

Wij wensen u een heel fijn en zonnig weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 14

Beslisboom

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 8e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met
de nieuwe beslisboom. Zie bijlage voor meer informatie.

Alvast een heel fijn Sinterklaasweekend toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 8

Beslisboom

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 7e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met
informatie over de schooltandarts. Zie bijlage voor meer informatie.

Alvast hele fijn weekend toegewenst en blijf allemaal gezond!

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 7

Brief schooltandarts

Inschrijffomulier tandarts

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 6e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met
informatie over sociaal emotioneel leren in Rotterdam.
HET BESTE UIT JOU! Zo heet dit nieuwe materiaal voor uw kind thuis. Met leuke filmpjes en opdrachten op de computer of laptop leert uw kind spelenderwijs het beste uit zichzelf halen. 
Op school werken we met de methode Kwink aan de sociaal-emotionele
vorming van uw kind. Het project is afgestemd op wat wij hieraan op school doen met de methode Kwink! Zie bijlage voor meer informatie.

Alvast hele fijn weekend toegewenst en blijf allemaal gezond!

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 6

Ouderbrief KWINK

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 5e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met
informatie van de ANWB over fietsverlichting en de nieuwe versie Nederlandse beslisboom: alleen koorts? Huisgenoten wel naar kinderopvang en school.

In deze unieke situatie hebben we continu te maken met voortschrijdend inzicht. Zo ook op het gebied van communicatie. Dit heeft tot een nieuwe beslisboom geleid. De belangrijkste verduidelijking zit in het geval van koorts zonder andere klachten.

Oorspronkelijk is de beslisboom opgezet voor kinderen met een neusverkoudheid. In de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder gebruikt. Daarom is er voor gekozen de beslisboom toepasbaar te maken voor alle situaties waarin er sprake is van gezondheidsklachten bij het kind.

Alvast hele fijne herfstvakantie toegewenst en blijf allemaal gezond!

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 5

Beslisboom

ANWB fietsverlichting

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 4e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met 2 flyers: activiteiten die worden aangeboden in de wijk.

Met vriendelijke groet,

Marja van Driel & Bianca Beverwijk
directie De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 4

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij onze 3e oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 samen met de samenvatting van de oudertevredenheidspeiling 2020.

Met vriendelijke groeten, 

Het team van De Nieuwe Haven

Oudernieuwsbrief 3

Oudertevredenheidspeiling