Nieuws uit de klas

Donderdag 13 februari zijn we naar de kinderboerderij geweest. Het regende deze dag heel erg hard. Gelukkig hadden we allemaal een paraplu. Onze sokken waren wel een beetje nat geworden, maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben een les gekregen over knaagdieren. We leerden hoe knaagdieren eruitzien, welke knaagdieren er zijn en wie hun vijanden zijn. We mochten een cavia en muis van dichtbij zien en aaien. Ook zijn we aan de slag gegaan met allemaal opdrachten. Na de les hebben we nog rondgelopen op de kinderboerderij en nog andere dieren gezien. Gelukkig was het op de terugweg droog!

Sinterklaas

De Sint is het land alweer uit en we kijken dan ook terug naar een leuke en gezellige tijd. Rommelpiet is, jammer genoeg voor de juf, weer langs geweest in de klas en wat had hij een troep gemaakt! Gelukkig hadden we het met elkaar in een kwartier opgeruimd! Verder zijn we druk bezig geweest met het maken van de surprises en wat zijn ze mooi geworden! Op 5 december mochten we ze uitpakken en zijn we natuurlijk ook nog even bij de Sint langs geweest die over ons allemaal iets verteld heeft. Zelfs de juf kwam aan de beurt, zij moest een dansje doen voor de Sint.

Op naar de Kerst en naar de vakantie!

Schaatsen

Op donderdag 14 november zijn we met de groepen 5 t/m 8 gaan schaatsen. Voor sommige kinderen was dit de allereerste keer. Een aantal kinderen schaatsten meteen al super snel, sommige kinderen begonnen rustig met behulp van een dolfijntje. We zijn de tel kwijtgeraakt met hoe vaak we gevallen zijn, maar wat was het een gezellige ochtend!

Zet je licht aan!

Zet je licht aan!

Iedere dinsdag gaan we aan de slag met Nieuwsbegrip. Voor de herfstvakantie ging de les over de actie van het ANWB. Ervoor zorgen dat iedereen op de fiets zijn of haar licht aan doet! Je kon een pakket bestellen om de mensen om je heen te helpen en op de straat die boodschap te zetten. Dat hebben we gedaan. We zijn met elkaar op pad geweest en helpen op deze manier anderen te herinneren om hun licht aan te doen! Leuke ervaring om op de straat deze boodschap te mogen spuiten!

In het fotoboek staan enkele foto’s!

Bezoek kinderboerderij met groep 1/2d

19 september werden we met een mooie bus opgehaald en afgezet bij kinderboerderij “De Molenwei”. Voordat onze les begon hebben we gespeeld in de speeltuin en zijn we in groepjes alle dieren gaan bekijken. Na ons tussendoortje kregen we in het klaslokaaltje een leuke les over de boerderijdieren. Er was een echt konijn wat we allemaal mochten aaien. Voor sommige kinderen was dit al heel spannend.
Buiten stond er een kar voor ons klaar met allerlei opdrachtmandjes. Ieder groepje kreeg zo’n mandje mee. We moesten onder andere onderzoeken van wie de poep was , van wie de snuit was en welk geluid dat dier maakte, we keken van wie de staart was die we omgeknoopt kregen en we mochten zelfs dieren voeren.
De kinderen en begeleiders genoten van al die leuke opdrachten.
Tot slot hebben we nog een mooie wandeling gemaakt over spannende bruggetjes en paadjes.
Het was een heerlijke , leerzame dag en de kinderen vragen vast of ze met u ook een keer naar de kinderboerderij gaan. Het is gratis en zo leuk voor de kinderen !

LTU D7/8

LTU groep D7/8

Geachte ouders/ verzorgers van groep 7/8

Op maandag, dinsdag en vrijdag zijn er vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur naschoolse activiteiten/ lessen gepland voor de kinderen van deze klas. 

Hieronder volgt het programma met activiteiten en (ophaal)locatie: 

Maandag

Activiteit

Yoga

Locatie

Overblijflokaal

Dinsdag

Activiteit

Voetbal

Locatie

Gymzaal

Vrijdag

Activiteit

Programmeren

Locatie

Technieklokaal

LTU D5/6

LTU groep D5/6

Geachte ouders/ verzorgers van groep 5/6 

Op maandag, dinsdag en vrijdag zijn er vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur naschoolse activiteiten/ lessen gepland voor de kinderen van deze klas. 

Hieronder volgt het programma met activiteiten en (ophaal)locatie: 

Maandag

Activiteit

Sport & Spel

Locatie

Gymzaal

Dinsdag

Activiteit

Chemische Chaos

Locatie

Overblijflokaal

Vrijdag

Activiteit

Wereldkoken

Locatie

Overblijflokaal