De laatste weken

De laatste schoolweken tot de zomervakantie zijn aangebroken.

Groep 3 werkt op dit moment in Veilig Leren Lezen kern 10. Zij leren steeds moeilijkere woorden lezen en schrijven, woorden als: molen/mollen, deken/dekken. Ook het begrijpen van teksten heeft nu veel aandacht. Begrijpen wat je leest is natuurlijk heel belangrijk!
Bij rekenen oefenen we het splitsen van getallen. Maken ze + en – sommen tot 20. Ook hebben we al klokkijken geleerd. De hele en halve uren. Bij het vak schrijven, schrijven de kinderen nu aan elkaar. Dat gaat steeds beter!

Groep 4 heeft 1 keer in de week een les begrijpend lezen van de methode Nieuwsbegrip. En elke dag een taalles en een les spelling.
Bij rekenen maken zij + en – sommen tot 100, leren zij de tafels van vermenigvuldiging en oefenen de kinderen het klokkijken en ook de digitale tijd. Dagelijks oefenen de kinderen het geleerde op de computer. Het oefenen van de leerstof op verschillende manieren, zorgt ervoor dat de kinderen de nieuwe leerstof beter onthouden en kunnen toepassen.

Ook hebben we weer 2 keer in de week gym van juf Kim.
Op donderdag 27 mei j.l zijn we naar de kinderboerderij geweest voor een les over jonge dieren. Wat hebben de kinderen daar weer genoten! We hebben heel veel foto’s gemaakt, de kinderen waren heel enthousiast en hebben ook veel geleerd.
Kinderboerderij “De Molenwei” is weer geopend voor publiek, u kunt dus altijd nog een keer, met uw kind, een kijkje gaan nemen.

Plaats een reactie