Theme Dierentuin

Wat hebben we veel geleerd tijdens dit thema !

Zo hebben we in groep 2 geleerd om te spiegelen, stappen van 2 te maken en wat buurgetallen zijn. Er is ook een plattegrond gemaakt van een dierentuin , zijn er tabellen gelezen via Gynzy en oefenen we met de datum van de dag samen met het seizoen.
Nieuwe vormen zijn geleerd naast cirkel, driehoek, vierkant, rechthoek en ovaal. Dit zijn de ruit en de zeshoek.

We hebben gebouwd en afbeeldingen nagebouwd met blokken en Knex.
Met de weegschaal hebben we zware voorwerpen en lichte voorwerpen gewogen. Natuurlijk ook van kort naar lang en groot naar klein.
Er zijn proefjes gedaan met gewicht en tulpen ( groeien en voeding)

In de klas hebben we een klankenkastje.
Dit is een kastje met verschillende taalonderdelen, zoals letters, taalbegrip, begin-midden-eindklank en rijmen. (= fonemisch bewustzijn). Zo hebben we nu de letters L en Z geleerd. Deze letters oefenen we ook met Gynzy. Soms plakt de juf letters in de klas die we moeten zoeken of moeten we zoeken naar voorwerpen met de beginletters L en Z ( of andere letters). We hebben geschreven in scheerschuim : wat grappig was dat ! 

Met het klankenkastje leren we ook rijmen en het nazeggen van korte/lange woorden, zinnen. Voor rijmen gebruiken we ook de rijmbal.
Iedere dag oefenen we met het maken van goede zinnen en dat gaat steeds beter !
Met logo 3000 worden woorden geleerd. Deze woorden worden steeds herhaald en nagevraagd.
En door het kijken naar prentenboeken , vertelplaten, Koekeloere en Hoelahoep leren wij waar een verhaal over gaat en over wie. We moeten nadenken over hoe het verhaal gaat aflopen ( = taalbegrip)
Inmiddels weten we wat de voorkant , achterkant, de rug en de titel is van een boek …super !!

Er wordt iedere dag geknutseld. We verven, tekenen, vouwen, knippen en plakken. We kleien , maken muizentrappetjes en gebruiken onze fantasie.
En soms, ja ook vaak zijn we moe en willen we gewoon samen spelen ! Ook dat moeten we leren en is helemaal oké !

Zoals u kunt lezen : uw kind leert heel veel en doen hun best !
Op de foto’s kunt u het zien.
Straks, na de welverdiende meivakantie gaan we weer verder met het thema BOUWEN . Tot dan en veel plezier met kijken naar onze foto’s !

Alvast een prettige, vooral gezonde vakantie toegewenst !

Plaats een reactie