Medezeggenschapsraad

Ouders

Medezeggenschapsraad

Onze MR bestaat uit drie leerkrachten en vier ouders.

De leden vanuit de schoolgeleding zijn: Roberto Baltazar de Seixas , Tim Kool en Kimberley van Gils.

De leden vanuit de oudergeleding zijn: Mohamed Belkassem, Tina van der Eijk, Mary Groenewold en Abida Sajjad.