Sinds de start van De Nieuwe Haven zijn we een Wetenschap en Technologie (W&T)-school. Dit houdt in dat we, meer dan gemiddeld, W&T aanbieden aan al onze leerlingen. Alle leerkrachten volgen hiervoor een professionaliseringstraject. Schoolbreed zijn we gedurende 10 weken met hetzelfde thema bezig. De thema’s dit jaar zijn aarde, vuur, water en lucht. De invulling van deze thema’s verschillen uiteraard per groep en per locatie.

Filmpjes