Schooltijden en vakanties

Onze school

Schooltijden

Maandag 08.30-12.00 13.15-15.30
Dinsdag 08.30-12.00 13.15-15.30
Woensdag 08.30-13.30
Donderdag 08.30-12.00 13.15-15.30
Vrijdag 08.30-12.00 13.15-15.30

Vrije middagen

Kennismakingsgesprekken/
Info-avond
7 september 2017
Voortgangsgesprekken 21 november 2017
Sinterklaasviering 5 december 2017
vanaf 12.30 uur
Kerstviering 21 december 2017
’s avonds WEL school
Rapport 22 februari 2018
Laatste ochtend 12 juli 2018

Vrij voor de kleutergroepen ivm studiemiddag

Dinsdagmiddag:
  • 12 september 2017
  • 10 oktober 2017
  • 16 januari 2018
  • 6 maart 2018
  • 15 mei 2018

Vakantieregeling 2017-2018

Herfstvakantie 16  t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie 22 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag/Pasen 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie 27 april t/m 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie 13 juli t/m 26 augustus 2018

Continurooster tot 14:00 uur

Paasviering 29 maart 2018
Koningsspelen 26 april 2018
Afscheid groep 8 5 juli 2018

Vrije dagen

Offerfeest/Studiedag 1 september 2017
Lesvrij 6  november 2017
Lesvrij 18 juni 2018